Bezpłatne konsultacje neurologopedyczne

Bezpłatne konsultacje neurologopedyczne

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne konsultacje z neurologopedą w Ośrodku Rehabilitacji CEMICUS w czwartki w godz. 9:00-10:00.

Celem konsultacji jest poznanie problemu pacjenta oraz określenie zaleceń dotyczących dalszego postępowania w zakresie:

  • rehabilitacji neurologicznej – przeznaczonej dla osób po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, w chorobach układu nerwowego (stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, ch. Parkinsona, ch. Alzheimera, i in.), w chorobach wieku podeszłego, z trudnościami w połykaniu, po przebytych nowotworach w obrębie głowy i szyi, a także z zaburzeniami płynności mówienia.
  • emisji i higieny głosu – trening właściwego posługiwania się głosem, obejmujący ćwiczenia fonacyjne, oddechowe, świadomości ciała z wykorzystaniem technik relaksacyjnych. Spotkania przewidziane dla osób zawodowo posługujących się głosem w celu wymaganej profilaktyki lub rehabilitacji.
  • treningu oddechowego i relaksacyjnego – z wykorzystaniem technik pracy nad świadomością własnego ciała i treningu rozluźniającego. Zajęcia zawierają elementy terapii ruchem zaczerpnięte z hatha jogi oraz ćwiczenia oddechowo-fonacyjne, także przy użyciu dźwięku. Polecany dla osób odczuwających przewlekły stres, duże napięcia mięśniowe oraz przy zaburzeniach płynności mowy i nerwicach.

Konsultacja trwa 30 min.

Obowiązkowe zapisy na recepcji Ośrodka CEMICUS: 881931049, kontakt@osrodekcemicus.pl.

Prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dla uczestników dostępną tutaj.

zapraszamy na bezpłatne konsultacje z neurologopedą5