Zapisy do udziału w nowej edycji projektu Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji

Zapisy do udziału w nowej edycji projektu Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji

Zapraszamy podopiecznych do udziału w kolejnej edycji projektu Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji realizowanego na podstawie konkursu 1/2021 „Sięgamy po sukces” dofinansowanego ze środków PFRON. Nowa edycja konkursu projektu odbywać się będzie od 1 kwietnia to 2022 roku do 30 marca 2025 roku.

Do projektu zapraszamy dzieci i osoby dorosłe z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie Polski, które:
• posiadają subkonto w Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” lub w Fundacji Sedeka,
• posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież do 16 roku życia) lub orzeczony stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany (dorośli i młodzież powyżej 16 roku życia)
• nie uczestniczą w tym samym czasie w innych projektach dofinansowanych przez PFRON
• nie korzystają z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy lub innych placówek finansowanych ze środków publicznych w zakresie zakładającym osiągnięcie zbieżnych celów terapii
W ramach projektu oferujemy stacjonarne zajęcia terapeutyczne obejmujące:
• trening funkcjonowania codziennego poprzez rehabilitację ruchową,
• terapię integracji sensorycznej,
• terapię logopedyczną,
• logopedyczny masaż całościowy,
• terapię psychologiczną,
• relaksację,
• terapię EEG Biofeedback,
• terapię funkcji poznawczo-motorycznych.

Celem prowadzonych działań jest zwiększanie samodzielności i sprawności w sytuacjach dnia codziennego. Chcemy aby wspólna praca z naszymi terapeutami przyniosła efekty w postaci łatwiejszego pokonywania barier fizycznych i psychicznych, pełniejszego funkcjonowania w społeczeństwie i poprawy jakości życia.
Nasz zespół przygotowuje dla każdego uczestnika Indywidualny program działania zawierający ocenę aktualnego stanu zdrowia, potrzeby terapeutyczne i cele do osiągnięcia poprzez realizację każdej z proponowanych form wsparcia. Plany przygotowywane są indywidualnie dla każdej osoby przystępującej do projektu w oparciu o dokumentację medyczną i wywiad.
Szczegółowe informacje odnośnie zapisów i warunków uczestnictwa znajdują się na stronach Ośrodków.

Osoby dorosłe z niepełnosprawnością zapraszamy do Ośrodka CEMICUS
http://osrodekcemicus.pl/pfron/

.