TRENING MINDFULNESS

CEMICUS_trening mindfulness

Program Redukcji Stresu Oparty na Uważności (Mindfulness-Based Stress Reduction)

Jest to program mający na celu rozwijanie zdolności do bycia uważnym, do skupiania na chwili obecnej. Treningi mindfulness polegają na rozwijaniu umiejętności pełnego skupiania uwagi na tym, co się w bieżącej chwili, tu i teraz doświadcza.

Uważna, systematyczna samoobserwacja, poznawanie umysłu poprzez przyglądanie się własnym myślom, emocjom i doznaniom daje możliwość znalezienia harmonii, radości i mądrości w życiu. Na podstawie badań empirycznych wiadomo, iż ćwiczenie uważności poprawia koncentrację, nastrój i dobrostan psychofizyczny (Hofmann, 2010).

Trening uważności poprawiają funkcjonowanie psychiczne: zmniejszają stres, lęk, redukują objawy depresji, zmniejszają skłonność do nawykowych zachowań będących podłożem kolejnych problemów, jak np. impulsywność, uzależnienia. Poprawiają sen, dobrostan psychiczny oraz funkcjonowanie w chorobach somatycznych, m.in. w nowotworach, chorobach serca, fibromialgii, zapaleniu stawów, cukrzycy, otyłości i zespołach bólowych. (Grossman, 2004).