CEMICUS_terapia psychologiczna

terapia psychologiczna cemicus

Terapia obejmuje cykl spotkań z psychologiem, w trakcie których pacjent może omówić problemy, jakie napotyka w codziennym życiu. Terapia adresowana jest zarówno do osób zdrowych somatycznie, jak i zmagających się z problemami zdrowotnymi. W czasie terapii psychologicznej pacjent może poruszyć te tematy, które są dla niego trudne, albo podjąć próbę zmiany w ważnym dla niego obszarze życia.

W czasie terapii pacjent wspólnie z psychologiem omawia swoje zachowania i próbuje odkryć stojące za nimi myśli, uczucia. Może również przedyskutować swoje spostrzeżenia na temat zachowań innych ludzi wobec niego oraz interpretacje tych zachowań.

Dzięki temu pacjent zwiększa swoją wiedzę na temat mechanizmów, które wpływają na to jak się czuje i jak się zachowuje on oraz inni ludzie. Ta wiedza pozwala mu spojrzeć na własne emocje z większym dystansem, wzmocnić kontrolę nad własnymi zachowaniami oraz lepiej dostosować swoje reakcje do otaczającej rzeczywistości.