CEMICUS_ter.log

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania.

Podczas pracy z dorosłymi pacjentami, tak samo jak w terapii dzieci i młodzieży, wybór metody usprawniania jest podyktowany rodzajem zaburzenia, indywidualnymi potrzebami pacjenta oraz jego kondycją zdrowotną. Najczęściej stosowane w przypadku dorosłych pacjentów są metody praktyczne, ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, ćwiczenia słuchu fizycznego, fonemowego i fonetycznego, metody wizualizacji, metody słowne, mające charakter rehabilitacji mowy i usprawniania umiejętności językowych.

logopeda cemicusWskazania

 • wady wymowy
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • jąkanie
 • niedosłuch
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia

Cele terapii

 • usprawnienie motoryki narządów mowy
 • korygowanie wad wymowy
 • poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej
 • rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego

Metody

 • ćwiczenia kształtowania oddechu dla mowy, wyrabiania oddechu przeponowego, wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia ekonomii oddechu, umiejętności synchronizowania pauz oddechowych z całością treści wypowiedzi
 • ćwiczenia głosowe, kształtowania właściwej tonacji, rozciąganie głosek, modulowanie siły głosu i brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach
 • ćwiczenia słuchowe, usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, ćwiczenia poczucia rytmu i intonacji
 • ćwiczenia wizualizacji, kontroli wzrokowo-dotykowej, objaśniające ułożenie narządów artykulacyjnych według określonego schematu, uczulanie miejsc artykulacji
 • ćwiczenia artykulacyjne, usprawniające funkcjonowanie narządów mowy
  wywoływanie głosek w izolacji, utrwalanie ich poprawnej realizacji w logotomach, wyrazach, zdaniach, z nasileniem głoski trenowanej
 • ćwiczenia fonetycznych modyfikacji, ćwiczenia rytmizujące
 • ćwiczenia leksykalne i rozwijające mowę

W terapii logopedycznej dzieci wykorzystujemy profesjonalne programy multimedialne: Logopedia, Mówiące obrazki, Logo gry, Zabawy słowem, Obrazkowy słownik tematyczny, Wspomaganie rozwoju.

Terapia neurologopedyczna ukierunkowana jest na likwidowanie zaburzeń komunikacyjnych spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

Do uszkodzeń mózgu dochodzi wskutek chorób neurologicznych, urazów czaszkowo-mózgowych, udarów niedokrwiennych lub krwotocznych mózgu, pojawienia się guzów i po operacjach ich usunięcia.

Wskazania

 • afazja
 • dyzartria
 • alalia
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • wady wrodzone centralnego układu nerwowego
 • wady genetyczne
 • niepełnosprawność sprzężona
 • uszkodzenia mózgu
 • choroby neurologiczne
 • autyzm

Cele terapii

 • rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego
 • usprawnienie motoryki narządów mowy
 • poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej
 • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych

Do odbudowy sytemu językowego i sprawności komunikacyjnej wykorzystujemy zdolności kompensacyjne mózgu. Wybór metody usprawniania zależy od rodzaju zaburzenia, indywidualnych potrzeb pacjenta oraz jego kondycji zdrowotnej.

Metody

 • ćwiczenia kształtowania oddechu dla mowy, wyrabiania oddechu przeponowego, wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia ekonomii oddechu, umiejętności synchronizowania pauz oddechowych z całością treści wypowiedzi
 • ćwiczenia głosowe, kształtowania właściwej tonacji, rozciąganie głosek, modulowanie siły głosu i brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach
 • ćwiczenia słuchowe, usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, ćwiczenia poczucia rytmu i intonacji
 • ćwiczenia wizualizacji, kontroli wzrokowo-dotykowej, objaśniające ułożenie narządów artykulacyjnych według określonego schematu, uczulanie miejsc artykulacji
 • ćwiczenia artykulacyjne, usprawniające funkcjonowanie narządów mowy
 • wywoływanie głosek w izolacji, utrwalanie ich poprawnej realizacji w logotomach, wyrazach, zdaniach, z nasileniem głoski trenowanej
 • ćwiczenia fonetycznych modyfikacji, ćwiczenia rytmizujące
 • ćwiczenia leksykalne i rozwijające mowę

Jednym z najważniejszych aspektów terapii jest współpraca z najbliższym otoczeniem pacjenta, praca nad motywacją pacjenta, mobilizowanie go do aktywnego i świadomego działania na rzecz poprawy zdolności mowy i komunikacji.

Masaż logopedyczny jest metodą wspomagającą pracę narządów artykulacyjnych oraz regulującą napięcie mięśniowe. Do terapii wykorzystującej masaż logopedyczny kwalifikują się pacjenci z zaburzeniami strefy ustno twarzowej, chcący poprawić jakość pracy narządów artykulacyjnych, znormalizować napięcie mięśniowe, usprawnić funkcje oralne oraz wesprzeć rozwój mowy.

Ze względu na miejsce stymulowanej strefy masaż logopedyczny dzieli się na:

 • zewnętrzny oraz wewnętrzny,

gdzie stymulacja odbywa się również wewnątrz jamy ustnej. Czas trwania masażu to 25-30 minut. Poprzez ćwiczenia logopedyczno-gimnastyczne, manualną stymulację wykorzystującą dociski, rozcieranie i ruchy wibracyjne, neuromotorycznych okolic:

 • żuchwy,
 • warg, podniebienia
 • podbródka,
 • języka, dziąseł.

W skutek aktywizacji pracy mięśni, z wykorzystaniem dostosowanych do potrzeb pacjenta masażerów, następuje regulacja napięcia w strefie ustno-twarzowej, poprawa jakości pracy narządów artykulacyjnych oraz wsparcie rozwoju mowy.

źródła:
Logopedia pytana i odpowiedzi – podręcznik akademicki pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej
Logopedia – Irena Styczek

K-Tapingu w logopedii stosuje się u pacjentów w różnym wieku, dotkniętych wieloma dysfunkcjami min. polecany jest pacjentom z MPD, Zespołem Downa czy też dorosłym pacjentom po udarach mózgu. Na bazie zbieranych doświadczeń przez K-Taping Academy, metoda dedykowana jest również pacjentom cierpiącym na bóle głowy.

Metoda K-Tapingu okazała się niezwykle skutecznym bodźcem, nie jest bolesna ale daje wyraźny sygnał do układu priopriocepcji pacjenta. Terapia K-Tapingu logopedycznego kończy się z chwilą zakończenia pojedynczej terapii logopedycznej.  U pacjentów dotkniętych poważnymi schorzeniami neurologicznymi pojedyncze klejenie w obszarze twarzy można stosować bez szybkiej konieczności zdejmowania plastrów.  Używane i rekomendowane przez K-Taping Academy plastry  do klejenia obszaru twarzy przebadane są pod kątem toksyczności i wystąpienia odczynów alergicznych co gwarantuje ich wysoką jakość.

W Stanach Zjednoczonych K-Taping Academy uzyskała certyfikat Board of Certification (BOC).

Aplikacja plastrów (aplikacja mięśniowa, aplikacja więzadłowa, aplikacja korygująca, a także aplikacja związana z układem limfatycznym) stosowana jest m.in. w:

 • IMG_5475abterapii mowy (np.: wzmocnienie mięśnia okrężnego twarzy),
 • terapii oddechowej (pogłębienie wdechu i wydechu, wzmocnienie sił odwodzących klatkę piersiową),
 • stabilizacji żuchwy,
 • neuralgii nerwu trójdzielnego,
 • porażenie nerwu twarzowego (uniesienie kącika ust, wspomaganie mięśni),
 • chorobach zatok czołowych,
 • dysfunkcji obszaru skroniowo – żuchwowego (np.: zgrzytanie zębami – aplikacja rozluźniająca),
 • ślinotokach.

Powierzchniowa stymulacja aplikatorami wieloigłowymi jest metodą wspomagającą mobilizację neuromięśniową strefy orofacjalnej  w masażu logopedycznym. Specjalistyczne gęsto osadzone w podstawie silikonowej igły, wykonane z miedzi, żelaza, niklu, srebra i cynku umożliwiają intensywne pobudzenie receptorów skóry, oddziałując również na uprzednio wyizolowane przez terapeutę mięśnie. Igły stosowane w stymulacji powierzchniowej dzięki swojej strukturze nie kaleczą skóry. Przeciwnie, metoda powierzchniowa aplikatorami wieloigłowymi korzystnie wpływa na przepływ krwi przez mięśnie, dostarczając im tym samym substancji odżywczych. Technika wykorzystana podczas stymulacji powierzchniowej jest elementem wspomagającym regulację napięcia mięśniowego. Intensywność bodźca mechanicznego, sposób i przebieg  jego aplikacji w zależności od potrzeb pacjenta, oddziałuje na mięśnie strefy orofacjalnej wzmacniając je bądź rozluźniając.

IMG_9281Wskazania: pacjenci z obniżonym i podwyższonym napięciem mięśniowym.
Przeciwwskazania: alergie na tworzywo aplikatora.