CEMICUS_psychoterapia poznawczo-behawioralna

Indywidualna psychoterapia poznawczo-behawioralna jest krótkoterminową, trwającą od kilku do dwudziestu kilku sesji, formą psychoterapii nastawioną na rozwiązywanie aktualnych problemów poprzez zmianę zachowań i myślenia. Terapia poznawczo-behawioralna może pomóc zmienić sposób myślenia (sferę poznawczą) i zachowania (sferę behawioralną). Poprzez oduczanie się szkodliwych reakcji na określone bodźce pacjent może przerwać błędne koło negatywnych myśli, odczuć i zachowań, co umożliwia poprawę funkcjonowania oraz jakości życia.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest skuteczna w leczeniu:

  • zaburzeń lękowych,
  • depresji,
  • zaburzeń związanych ze stresem,
  • problemów w relacjach z ludźmi, w radzeniu sobie z trudnościami życia codziennego,
  • zaburzeń odżywiania (bulimia, anoreksja),
  • zaburzeń snu.

psychoterapia