CEMICUS_terapie

Proponujemy bogatą ofertę terapeutyczną dostosowaną do indywidualnych potrzeb pacjenta.  W ramach naszej oferty pacjent może skorzystać z:

* pojedynczych terapii
Jednorazowe indywidualne zajęcia rehabilitacyjne (Terapie) dostosowane do potrzeb pacjenta.
Cena:
1 godz. – 130 zł dla Podopiecznych Fundacji / 150 zł dla pacjentów spoza Fundacji
0,5 godz. – 70 zł dla Podopiecznych Fundacji / 80 zł dla pacjentów spoza Fundacji

* pakietów terapeutycznych
Cykl 8, 12, bądź 16 indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych (Terapii) dostosowanych do potrzeb pacjenta, dobierany zgodnie z ich jednostką chorobową, pozwala na rzetelną rehabilitację oraz lepsze prognozowanie przebiegu i celu terapii.
Cena:
Pakiet mały (8 godz.) – 1 008 zł dla Podopiecznych Fundacji / 1 1640 zł dla pacjentów spoza Fundacji
Pakiet średni (12 godz.) – 1 480 zł dla Podopiecznych Fundacji / 1 710 zł dla pacjentów spoza Fundacji
Pakiet duży (16 godz.) – 1 870 zł dla Podopiecznych Fundacji / 2 160 zł dla pacjentów spoza Fundacji

* zajęć grupowych

Cena pojedynczych zajęć – 50 zł dla Podopiecznych Fundacji i 70 zł dla pacjentów spoza Fundacji.
Grupowe zajęcia terapeutyczne odbywające się w sposób cykliczny.

Terapie zawarte w pakiecie terapeutycznym odbywają się w 2 systemach czasowych: 25 min. i 50 min. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć terapeuta przygotowuje gabinet do pracy z pacjentem oraz dokonuje dezynfekcji sprzętu (około 5 min, ten czas nie jest wliczony do jednostki terapeutycznej).

Oferujemy konsultacje terapeutyczne – jednorazowe wstępne spotkanie prowadzone z Terapeutą, mające na celu ustalenie rodzaju terapii odpowiedniej dla pacjenta.

Wydajemy opinie: fizjoterapeutyczne, SI, psychologiczne, neuropsychologiczne, logopedyczne, neurologopedyczne,  EEG Biofeedback.

Przeprowadzamy diagnozy: psychologiczne, neuropsychologiczne, logopedyczne, neurologopedyczne,  EEG Biofeedback.