Szkolenie „Dziecko z FAS w rodzinie”

Szkolenie „Dziecko z FAS w rodzinie”

Zapraszamy na bezpłatne dwudniowe szkolenie „Dziecko z FAS w rodzinie – jak pomóc sobie i dziecku. Diagnoza, terapia i odpowiednie wsparcie”.

Termin: 20-21 marca w godz. 10:00-14:00

Czas trwania: 4 godziny każdego dnia

Miejsce: Centrum Aktywizacji Społecznej Grzybowska 4, ul. Grzybowska 4 lok. 9A, Warszawa

Zapisy: kontakt@osrodekcemicus.pl, 881931049.

Program:

  1. Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) jako ukryta niepełnosprawność.
  2. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu dzieci z FASD (Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych).
  3. Diagnostyka dzieci pod kątem występowania zaburzeń ze spektrum FASD.
  4. FAScynujące dziecko w systemie orzecznictwa i edukacji – jak poruszać się w gąszczu przepisów aby uzyskać pomoc.
  5. Metody pomocy dzieciom z FASD – potrzeba indywidualnego rozpoznania i zaplanowania.
  6. Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z FASD i możliwości terapeutyczne w tym zakresie.
  7. Problemy rodziców dzieci z FASD.
  8. Najważniejsze kompetencje rodzicielskie w wychowaniu i usprawnianiu dziecka z FASD.

Prowadzące:

Barbara Markowska – konsultant diagnostyczny FASD w powołanej przez Fundację Rodzin Adopcyjnych w Warszawie specjalistycznej poradni diagnostyczno-konsultacyjnej „FASada”, zajmującej się diagnostyką, wsparciem dla dzieci z FASD i ich rodzin oraz szkoleniem z w/w zakresu. Prowadzi grupę wsparcia dla rodziców wychowujących dzieci z FASD. Edukator i instruktor programu edukacyjno-terapeutycznego „FAStryga”.

Joanna Ostrowińska – pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Odruchów, terapeuta Integracji Bilateralnej. Przez wiele lat pracowała w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Edukator i instruktor programu edukacyjno-terapeutycznego „FAStryga”.

Monika Wiater – konsultant diagnostyczny FASD w powołanej przez Fundację Rodzin Adopcyjnych w Warszawie specjalistycznej poradni diagnostyczno-konsultacyjnej „FASada”, zajmującej się diagnostyką, wsparciem dla dzieci z FASD i ich rodzin oraz szkoleniem z w/w zakresu. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z FASD, Zespołem Aspergera, ADHD oraz rozpoznawaniem specyficznych trudności w uczeniu się i terapii pedagogicznej. Edukator i instruktor programu edukacyjno-terapeutycznego „FAStryga”.

FAS_internet