Szkolenie dla terapeutów z Ukrainy

Szkolenie dla terapeutów z Ukrainy

Ukraińscy terapeuci dzięki specjalistom z AMICUSA, BIOMICUSA i CEMICUSA pogłębiali swoją wiedzę podczas szkolenia na temat pracy z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną.

W dniach 4-10 maja w Ośrodku Rehabilitacji CEMICUS odbyło się szkolenie „Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną”. Jego uczestnikami byli terapeuci z Obwodu Chust z Ukrainy, którzy przyjechali do Warszawy na zaproszenie naszej Fundacji.

Podczas szkolenia terapeuci z ośrodków Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” – AMICUSA, BIOMICUSA i CEMICUSA – podzielili się swoją wiedzą z zakresu stosowanych przez nich metod fizjoterapeutycznych oraz opowiedzieli o specyfice pracy z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną. Nie zabrakło również ćwiczeń praktycznych.

Był to owocny czas wymiany doświadczeń. Ukraińscy terapeuci przyjadą jeszcze kilkakrotnie do Warszawy na kolejne szkolenia.