Środy z psychiatrią

Środy z psychiatrią

Nasza Fundacja zaangażowała się w inicjatywę Rzecznika Praw Pacjenta pod nazwą „Środy z psychiatrią”. Dostrzegając ogromną potrzebę zdobywania wiedzy dotyczącej zdrowia psychicznego, którą znacznie pogłębiła panująca pandemia i izolacja społeczna, terapeuci Fundacji będą pełnili dyżury i udzielali porad dotyczących promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego.

Wykwalifikowani i doświadczeni w pracy z pacjentami psychologowie i psychoterapeuci z Ośrodków Rehabilitacji AMICUS, BIOMICUS i CEMICUS będą, wspólnie ze specjalistami z innych placówek biorących udział w projekcie, pełnili dyżury w ramach „Śród z psychiatrią”. Wierzymy, że ta inicjatywa przyczyni się do promocji zdrowia psychicznego oraz większej dbałości o równowagę umysłu.

https://www.gov.pl/web/rpp/2021-marzec

Poniżej przedstawiamy grafik dyżurów specjalisty z naszego

Ośrodek Rehabilitacji CEMICUS

26.05.
16.06.
15.09.
1.12.

Dyżur w godzinach: 9:00-12:00

Kontakt: 22 100 13 28

Zakres:

Wstępne rozpoznanie trudności, z jakimi zgłasza się osoba, informacja jakiego rodzaju pomocy należy poszukiwać.

Edukowanie w zakresie terapii dla dorosłych osób z niepełnosprawnością świadczonych w Ośrodku Rehabilitacji CEMICUS: psychologicznej, neuropsychologicznej i psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Ekspert:

Mgr Agata Wasilkiewicz – psycholog kwalifikowany w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej, w trakcie szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Od 2009 r. zbiera doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologicznej młodzieży oraz osobom dorosłym. Aktualnie pracuje z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością. Zakres udzielanego wsparcia obejmuje: funkcjonowanie poznawcze, rozwijanie samodzielności, radzenie sobie z codziennymi wyzwaniami, wzmacnianie adaptacji i odporności w obliczu wyzwań, radzenie sobie z emocjami i relacjami z innymi ludźmi oraz psychoedukację i psychoterapię zaburzeń psychicznych.