Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Ośrodek Rehabilitacji CEMICUS zaprasza na konsultacje oraz psychoterapię poznawczo-behawioralną.

Indywidualna psychoterapia poznawczo-behawioralna jest krótkoterminową, trwającą od kilku do dwudziestu kilku sesji, formą psychoterapii nastawioną na rozwiązywanie aktualnych problemów poprzez zmianę zachowań i myślenia. Terapia poznawczo-behawioralna może pomóc  zmienić sposób myślenia (sferę poznawczą) i zachowania (sferę behawioralną). Poprzez oduczanie się szkodliwych reakcji na określone bodźce pacjent może przerwać błędne koło negatywnych myśli, odczuć i zachowań, co umożliwia poprawę funkcjonowania oraz jakości życia. Spotkania terapeutyczne dają możliwość głębszego poznania siebie i pracy nad własnym rozwojem.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest skuteczna w leczeniu:

  • zaburzeń lękowych,
  • depresji,
  • zaburzeń związanych ze stresem,
  • problemów w relacjach z ludźmi, w radzeniu sobie z trudnościami życia codziennego,
  • zaburzeń odżywiania,
  • zaburzeń snu,
  • uzależnień.

Zapraszamy na konsultację psychoterapeutyczną – jest  to wstępne spotkanie, podczas którego psychoterapeuta zapoznaje się z problemem, z którym przychodzisz i wspólnie ustalacie odpowiednią dla Ciebie formę pomocy.

Zapisy w recepcji Ośrodka CEMICUS: tel. 22 100 13 28 lub 881 931 049, mail: kontakt@osrodekcemicus.pl

psychoterapia