CEMICUS_turnusy reh

Proponujemy Państwu bogatą ofertę terapeutyczną – 4 pakietów rehabilitacyjnych, w formie 2 tygodniowych turnusów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb podopiecznych.

CZAS TERAPII ŚWIADCZONEJ W OŚRODKACH:

Jedna godzina terapeutyczna to 50 min.

Zajęcia odbywają się w 2 systemach czasowych: 25 min. i 50 min.

Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć terapeuta przygotowuje gabinet do pracy z pacjentem oraz dokonuje dezynfekcji sprzętu (około 5 min, ten czas nie jest wliczony do jednostki terapeutycznej).

TURNUS:

To 2 tygodniowy pakiet intensywnej i dynamicznej rehabilitacji świadczonej od poniedziałku do piątku.

SYSTEM KLASYFIKACJI PAKIETÓW:

Pakiet – przyjęty system klasyfikacji terapii podopiecznych , zgodny z ich jednostką chorobową, pozwala na rzetelną rehabilitację oraz lepsze prognozowanie przebiegu i celu terapii.

Zdobyte informacje w obrębie danej grupy terapeutycznej mają znaczenie kliniczne i pozwalają na udoskonalanie systemu rehabilitacji.

Każdy pakiet rehabilitacyjny ma przypisanego opiekuna merytorycznego, który jest odpowiedzialny za edukację z zakresu najnowszych metod rehabilitacji i terapii.

CEMICUS_Pakiet I krok w dorosłość

Turnus dla dorosłych pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym i opóźnieniem psychoruchowym.

Suma godzin terapii w turnusie: 49.pakiet1

 • TERAPIA RUCHOWA (NDT-BOBATH, PNF) – 14 godz.
 • TERAPIA RĘKI – 4 godz.
 • MASAŻ – 5 godz.
 • TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA – 5 godz.
 • MASAŻ LOGOPEDYCZNY – 5 godz.
 • REHA COM – 3 godz.
 • TERAPIA NEUROPSYCHOLOGICZNA – 5 godz.
 • TERAPIA EEG BIOFEEDBACK – 8 godz.

Cena: 3430 zł dla podopiecznych Fundacji / 4410 zł dla pacjentów spoza Fundacji.

CEMICUS_przystosowany społecznie

Turnus dla dorosłych pacjentów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz z zaburzeniami zachowania.

Suma godzin terapii w turnusie: 39.

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA – 10 godz.
 • TERAPIA RUCHOWA (NDT-BOBATH, PNF) – 5 godz.
 • MASAŻ – 5 godz.
 • TERAPIA POLISENSORYCZNA – 4 godz.
 • TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA – 5 godz.
 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA – 5 godz.
 • TERAPIA EEG BIOFEEDBACK – 5 godz.

Cena: 2730 zł dla podopiecznych Fundacji / 3510 zł dla pacjentów spoza Fundacji.

CEMICUS_pokonać bariery

Turnus dla dorosłych pacjentów z czterokończynowym mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością sprzężoną i innymi schorzeniami na tle neurologicznym oraz zespołami genetycznymi.

Suma godzin terapii w turnusie: 33.

 • TERAPIA RUCHOWA (NDT-BOBATH, PNF) – 10 godz.
 • MASAŻ – 5 godz.
 • INTEGRACJA SENSORYCZNA – 4 godz.
 • TERAPIA NEUROPSYCHOLOGICZNA – 5 godz.
 • TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA – 3 godz.
 • MASAŻ LOGOPEDYCZNY – 3 godz.
 • TERAPIA EEG BIOFEEDBACK- 3 godz.

Cena: 2310 zł dla podopiecznych Fundacji / 2970 zł dla pacjentów spoza Fundacji.

CEMICUS_Pakiet IV powrót do samodzielności

Turnus dla dorosłych pacjentów po wypadkach, udarach, z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu.

Suma godzin terapii w turnusie: 49.

 • TERAPIA RUCHOWA (NDT-BOBATH, PNF) – 15 godz.
 • TERAPIA RĘKI – 3 godz.
 • MASAŻ – 5 godz.
 • TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA – 4 godz.
 • MASAŻ LOGOPEDYCZNY – 4 godz.
 • REHA COM – 4 godz.
 • TERAPIA NEUROPSYCHOLOGICZNA – 10 godz.
 • TERAPIA EEG BIOFEEDBACK – 4 godz.

Cena: 3430 zł dla podopiecznych Fundacji / 4410 zł dla pacjentów spoza Fundacji.