CEMICUS_turnusy rehProponujemy bogatą ofertę terapeutyczną – 4 pakiety rehabilitacyjne w formie 2-tygodniowych turnusów. Pakiety dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Pacjentów. Łączymy różne rodzaje terapii, co umożliwia kompleksową rehabilitację.

Turnus rehabilitacyjny:

To 2 tygodniowy pakiet intensywnej i dynamicznej rehabilitacji, z zakwaterowaniem lub bez zakwaterowania. Zajęcia podczas turnusu odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt).

System klasyfikacji pakietów:

Pakiet – przyjęty system klasyfikacji terapii, zgodny z jednostką chorobową, pozwala na rzetelną rehabilitację oraz lepsze prognozowanie przebiegu i celu terapii.

Rodzaje terapii świadczonych w ramach pakietów można modyfikować zgodnie ze swoimi potrzebami. Jednakże w każdym pakiecie muszą się znaleźć sesje terapeutyczne z min. trzema terapeutami (fizjoterapeuta, logopeda, psycholog oraz terapeuta EEG Biofeedback).

Przy wyborze pakietu prosimy zwrócić uwagę na liczbę godzin (pakiety 49-godzinne ze względu na dużą intensywność nie są zalecane pacjentom ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną).

Czas terapii świadczonej w Ośrodku:

Terapie zawarte w turnusie rehabilitacyjnym odbywają się w 2 systemach czasowych: 25 min. i 50 min. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć terapeuta przygotowuje gabinet do pracy z pacjentem oraz dokonuje dezynfekcji sprzętu (około 5 min, ten czas nie jest wliczony do jednostki terapeutycznej).

Szczegółowy zakres usług świadczonych w poszczególnych Ośrodkach wraz z zestawieniem cen znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

CEMICUS_Pakiet I krok w dorosłość

Turnus dla dorosłych pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym i opóźnieniem psychoruchowym.

Suma godzin terapii w turnusie: 42.pakiet1

 • TERAPIA RUCHOWA (IBITA BOBATH, PNF) – 13 godz.
 • TERAPIA RĘKI – 3 godz.
 • MASAŻ – 4 godz.
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA – 4 godz.
 • MASAŻ LOGOPEDYCZNY – 4 godz.
 • REHA COM – 3 godz.
 • TERAPIA NEUROPSYCHOLOGICZNA – 4 godz.
 • TERAPIA EEG BIOFEEDBACK – 7 godz.

Cena: 3990 zł dla podopiecznych Fundacji / 4790 zł dla pacjentów spoza Fundacji.

CEMICUS_przystosowany społecznie

Turnus dla dorosłych pacjentów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz z zaburzeniami zachowania.

Suma godzin terapii w turnusie: 39.pakiet2

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA – 10 godz.
 • TERAPIA RUCHOWA (IBITA BOBATH, PNF) – 5 godz.
 • MASAŻ – 5 godz.
 • TERAPIA POLISENSORYCZNA – 4 godz.
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA – 5 godz.
 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA – 5 godz.
 • TERAPIA EEG BIOFEEDBACK – 5 godz.

Cena: 3780 zł dla podopiecznych Fundacji / 4540 zł dla pacjentów spoza Fundacji.

CEMICUS_pokonać bariery

Turnus dla dorosłych pacjentów z czterokończynowym mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością sprzężoną i innymi schorzeniami na tle neurologicznym oraz zespołami genetycznymi.

pakiet3aSuma godzin terapii w turnusie: 33.

 • TERAPIA RUCHOWA (IBITA BOBATH, PNF) – 10 godz.
 • MASAŻ – 5 godz.
 • INTEGRACJA SENSORYCZNA – 4 godz.
 • TERAPIA NEUROPSYCHOLOGICZNA – 5 godz.
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA – 3 godz.
 • MASAŻ LOGOPEDYCZNY – 3 godz.
 • TERAPIA EEG BIOFEEDBACK – 3 godz.

Cena: 3200 zł dla podopiecznych Fundacji / 3840 zł dla pacjentów spoza Fundacji.

CEMICUS_Pakiet IV powrót do samodzielności

Turnus dla dorosłych pacjentów po wypadkach, udarach, z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu.

neuroSuma godzin terapii w turnusie: 45.

 • TERAPIA RUCHOWA (IBITA BOBATH, PNF) – 15 godz.
 • TERAPIA RĘKI – 3 godz.
 • MASAŻ – 3 godz.
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA – 4 godz.
 • MASAŻ LOGOPEDYCZNY – 3 godz.
 • REHA COM – 4 godz.
 • TERAPIA NEUROPSYCHOLOGICZNA – 8 godz.
 • TERAPIA EEG BIOFEEDBACK – 5 godz.

Cena: 4280 zł dla podopiecznych Fundacji / 5130 zł dla pacjentów spoza Fundacji.