Proponujemy bogatą ofertę terapeutyczną – 6 turnusów rehabilitacyjnych w formie 2 tygodniowych intensywnych zajęć terapeutycznych. Turnusy dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Pacjentów. Łączymy różne rodzaje terapii, co umożliwia kompleksową rehabilitację.

Turnus rehabilitacyjny

To 2 tygodnie intensywnej i dynamicznej rehabilitacji, z zakwaterowaniem lub bez zakwaterowania. Zajęcia podczas turnusu odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt).

System klasyfikacji

Turnus jest przyjętym systemem klasyfikacji terapii, zgodnym z jednostką chorobową. Pozwala na rzetelną rehabilitację oraz lepsze prognozowanie przebiegu i celu terapii.

Rodzaje terapii świadczonych w ramach pakietów można modyfikować zgodnie ze swoimi potrzebami. Jednakże w każdym pakiecie muszą się znaleźć sesje terapeutyczne z min. trzema terapeutami (fizjoterapeuta, logopeda, psycholog oraz terapeuta EEG Biofeedback).

Przy wyborze pakietu prosimy zwrócić uwagę na liczbę godzin (pakiety 45 godzinne ze względu na dużą intensywność nie są zalecane pacjentom ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną).

Czas terapii świadczonej w Ośrodku

Terapie zawarte w turnusie rehabilitacyjnym odbywają się w 2 systemach czasowych: 25 min. i 50 min. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć terapeuta przygotowuje gabinet do pracy z pacjentem oraz dokonuje dezynfekcji sprzętu (około 5 min, ten czas nie jest wliczony do jednostki terapeutycznej).

Szczegółowy zakres usług świadczonych w poszczególnych Ośrodkach wraz z zestawieniem cen znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

Turnus dla dorosłych pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo-rdzeniową oraz innymi schorzeniami na tle neurologicznym. Turnus przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Suma godzin terapii w turnusie: 40

 • TERAPIA RUCHOWA (IBITA BOBATH, PNF, terapia ręki, kombinezony, masaż) – 15 godz.
 • TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA/LOGOPEDYCZNA/MASAŻ LOGOPEDYCZNY/TRENING ODDECHOWY – 5 godz.
 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA (wsparcie psychologiczne, trening kontroli emocji, relaksacja- 10 godz.
 • TERAPIA EEG BIOFEEDBACK – 10 godz.

Cena:  5 200 zł dla Podopiecznych Fundacji / 6 000 zł dla pacjentów spoza Fundacji.

POKONAĆ BARIERY _cemicus

Turnus dla dorosłych pacjentów z czterokończynowym mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością sprzężoną oraz zespołami genetycznymi

Suma godzin terapii w turnusie: 30pakiet2

 • TERAPIA RUCHOWA (Integracja sensoryczna, IBITA BOBATH, PNF, terapia ręki, masaż) – 15 godz.
 • TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA/LOGOPEDYCZNA (terapia logopedyczna, masaż logopedyczny, AAC, terapia dysfagii – 10 godz.
 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA (terapia funkcji poznawczych, RehaCom, terapia polisensoryczna, trening emocji, relaksacja)  – 5 godz.

Cena: 3 900 zł dla Podopiecznych Fundacji / 4 500 zł dla pacjentów spoza Fundacji.

POWRÓT DO SPRAWNOŚCI _cemicus

Turnus dla dorosłych pacjentów po wypadkach, udarach, z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu.

pakiet3aSuma godzin terapii w turnusie: 45

 • TERAPIA RUCHOWA (Integracja sensoryczna, IBITA BOBATH, PNF, terapia ręki, masaże) – 20 godz.
 • TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA/LOGOPEDYCZNA (terapia logopedyczna, masaż logopedyczny, AAC, terapia dysfagii – 10 godz.
 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA (wsparcie psychologiczne, terapia funkcji poznawczych/RehaCom, trening umiejętności społecznych, trening kontroli emocji, relaksacja – 10 godz.
 • TERAPIA EEG BIOFEEDBACK – 5 godz.

Cena: 5 850 zł dla Podopiecznych Fundacji / 6 750 zł dla pacjentów spoza Fundacji.

neuro

Turnus dla dorosłych pacjentów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz zaburzeniami zachowania.

Suma godzin terapii w turnusie 40

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA – 10 godz.
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA/MASAŻ LOGOPEDYCZNY/AAC- 10 godz.
 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA/wsparcie psychologiczne, terapia funkcji poznawczych/RehaCom, trening umiejętności społecznych, trening kontroli emocji, relaksacja) – 10 godz.
 • TERAPIA EEG BIOFEEDBACK – 10 godz.

Cena: 5 200 zł dla Podopiecznych Fundacji / 6 000 zł dla pacjentów spoza Fundacji.

 

ROZWÓJ KOMUNIKACJI _cemicusTurnus dla dorosłych pacjentów z afazją, dyzartrią i innymi zaburzeniami komunikacji.

Suma godzin terapii w turnusie: 35

 • TERAPIA RUCHOWA (Integracja Sensoryczna, IBITA BOBATH, PNF, terapia ręki) – 10 godz.
 • TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA/LOGOPEDYCZNA (terapia logopedyczna, masaż logopedyczny, trening oddechowo – fonacyjny, terapia dysfagii, AAC) – 15 godz.
 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA (wsparcie psychologiczne, terapia funkcji poznawczych/RehaCom, trening umiejętności społecznych, trening kontroli emocji, relaksacja) – 10 godz.

Cena: 4 550 zł dla Podopiecznych Fundacji / 5 250 zł dla pacjentów spoza Fundacji.

FUNKCJONALNY_cemicus

Turnus dla dorosłych pacjentów nastawionych na postępy w zakresie rehabilitacji ruchowej.

Suma godzin terapii w turnusie: 23
Turnus tygodniowy, bez zakwaterowania.

 • TERAPIA RUCHOWA (Integracja Sensoryczna, IBITA BOBATH, PNF, terapia ręki) – 10 godz.
 • TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA/LOGOPEDYCZNA – 5 godz.
 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA – 5 godz.
 • TERAPIA EEG BIOFEEDBACK – 3 godz.

Cena: 2 990 zł dla Podopiecznych Fundacji / 3 450 zł dla pacjentów spoza Fundacji.