CEMICUS_turnusy reh

Proponujemy Państwu bogatą ofertę terapeutyczną – 4 pakietów rehabilitacyjnych, w formie 2 tygodniowych turnusów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Pacjentów.

Turnus rehabilitacyjny:

To 2 tygodniowy pakiet intensywnej i dynamicznej rehabilitacji, z zakwaterowaniem lub bez zakwaterowania. Zajęcia podczas turnusu odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt).

System klasyfikacji pakietów:

Pakiet – przyjęty system klasyfikacji terapii podopiecznych, zgodny z ich jednostką chorobową, pozwala na rzetelną rehabilitację oraz lepsze prognozowanie przebiegu i celu terapii.

Zdobyte informacje w obrębie danej grupy terapeutycznej mają znaczenie kliniczne i pozwalają na udoskonalanie systemu rehabilitacji.

Każdy Pacjent uczestniczący w turnusie rehabilitacyjnym ma przypisanego terapeutę prowadzącego, który jest odpowiedzialny za całościowy przebieg terapii podczas turnusu oraz przygotowuje podsumowanie terapii.

Czas terapii świadczonej w Ośrodku:

Terapie zawarte w turnusie rehabilitacyjnym odbywają się w 2 systemach czasowych: 25 min. i 50 min. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć terapeuta przygotowuje gabinet do pracy z pacjentem oraz dokonuje dezynfekcji sprzętu (około 5 min, ten czas nie jest wliczony do jednostki terapeutycznej).

Informujemy, że od 2020 r. będzie obowiązywał nowy cennik.

 

CEMICUS_Pakiet I krok w dorosłość

Turnus dla dorosłych pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym i opóźnieniem psychoruchowym.

Suma godzin terapii w turnusie: 49.pakiet1

 • TERAPIA RUCHOWA (IBITA BOBATH, PNF) – 14 godz.
 • TERAPIA RĘKI – 4 godz.
 • MASAŻ – 5 godz.
 • TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA – 5 godz.
 • MASAŻ LOGOPEDYCZNY – 5 godz.
 • REHA COM – 3 godz.
 • TERAPIA NEUROPSYCHOLOGICZNA – 5 godz.
 • TERAPIA EEG BIOFEEDBACK – 8 godz.

Cena: 3430 zł dla podopiecznych Fundacji / 4410 zł dla pacjentów spoza Fundacji.

CEMICUS_przystosowany społecznie

Turnus dla dorosłych pacjentów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz z zaburzeniami zachowania.

Suma godzin terapii w turnusie: 39.pakiet2

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA – 10 godz.
 • TERAPIA RUCHOWA (IBITA BOBATH, PNF) – 5 godz.
 • MASAŻ – 5 godz.
 • TERAPIA POLISENSORYCZNA – 4 godz.
 • TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA – 5 godz.
 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA – 5 godz.
 • TERAPIA EEG BIOFEEDBACK – 5 godz.

Cena: 2730 zł dla podopiecznych Fundacji / 3510 zł dla pacjentów spoza Fundacji.

CEMICUS_pokonać bariery

Turnus dla dorosłych pacjentów z czterokończynowym mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością sprzężoną i innymi schorzeniami na tle neurologicznym oraz zespołami genetycznymi.

pakiet3aSuma godzin terapii w turnusie: 33.

 • TERAPIA RUCHOWA (IBITA BOBATH, PNF) – 10 godz.
 • MASAŻ – 5 godz.
 • INTEGRACJA SENSORYCZNA – 4 godz.
 • TERAPIA NEUROPSYCHOLOGICZNA – 5 godz.
 • TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA – 3 godz.
 • MASAŻ LOGOPEDYCZNY – 3 godz.
 • TERAPIA EEG BIOFEEDBACK – 3 godz.

Cena: 2310 zł dla podopiecznych Fundacji / 2970 zł dla pacjentów spoza Fundacji.

CEMICUS_Pakiet IV powrót do samodzielności

Turnus dla dorosłych pacjentów po wypadkach, udarach, z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu.

neuroSuma godzin terapii w turnusie: 49.

 • TERAPIA RUCHOWA (IBITA BOBATH, PNF) – 15 godz.
 • TERAPIA RĘKI – 3 godz.
 • MASAŻ – 5 godz.
 • TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA – 4 godz.
 • MASAŻ LOGOPEDYCZNY – 4 godz.
 • REHA COM – 4 godz.
 • TERAPIA NEUROPSYCHOLOGICZNA – 10 godz.
 • TERAPIA EEG BIOFEEDBACK – 4 godz.

Cena: 3430 zł dla podopiecznych Fundacji / 4410 zł dla pacjentów spoza Fundacji.