Nasz udział w Dniach Otwartych LeviCare

Nasz udział w Dniach Otwartych LeviCare

Podczas trwających od poniedziałku Dni Otwartych LeviCare, wśród wielu znakomitych gości wystąpił również przedstawiciel naszej Fundacji Michał Sokół, który wygłosił prelekcję pn. „Prawidłowy dobór wyrobów medycznych. Pionizacja statyczna”.

Michał opowiedział m.in. o pionizacji odwiedzeniowej jako profilaktyce neurogennego zwichnięcia stawu biodrowego, o pozycjonowaniu jako czynniku wpływającym na rozwój i rehabilitację dziecka z MPD oraz z podobnymi schorzeniami neurologicznymi, a także o tym, dlaczego odpowiedni i spersonalizowany dobór pionizatora i sposobu pionizacji jest tak istotny w procesie terapeutycznym.

Dziękujemy firmie LeviCare za możliwość wzięcia udziału w ich wydarzeniu z okazji 10-lecia. Gratulujemy i życzymy kolejnych lat owocnej działalności!