Nasi terapeuci na kolejnym szkoleniu

Nasi terapeuci na kolejnym szkoleniu

W mijającym tygodniu zespół fizjoterapeutów z naszych Ośrodków Rehabilitacji Amicus, Biomicus i Cemicus uczestniczył w szkoleniu „Profilaktyka i leczenie dyslokacji stawu biodrowego w przebiegu MPD”.

Szkolenie prowadziła Beata Wnuk z Paley European Institute, ekspert Akademii OPSA. Podczas spotkania uczestnicy rozmawiali na tematy związane m.in. z badaniem pacjenta z mózgowym porażeniem dziecięcym, prewencją przed zwichnięciem stawów biodrowych i pozycjonowaniem dzieci z MPD.

Serdecznie dziękujemy Beacie Wnuk za podzielenie się wartościową wiedzą i doświadczeniem, a OPSA – Orthotic and Prosthetic Specialists Association – za organizację szkolenia.