CEMICUS_jak przygotować się na turnus rehabilitacyjny

Koniecznie należy zabrać ze sobą:

 • kwestionariusz,
 • zaświadczenie od lekarza neurologa (w przypadku udziału w terapii EEG Biofeedback),
 • opinia dot. integracji sensorycznej (w przypadku udziału w terapii integracji sensorycznej),
 • opinie psychologiczne, logopedyczne i dokumentację medyczną.

Przed dokonaniem zapisu każdy opiekun powinien zapoznać się z regulaminem obowiązującym w Ośrodkach Rehabilitacji Fundacji. Po ustaleniu terminu turnusu i jego potwierdzeniu opiekun otrzyma drogą elektroniczną kwestionariusz do uzupełnienia z prośbą o jego odesłanie. Zebrane informacje pozwolą poznać specjalistom zakres funkcjonowania dziecka, a także przygotować indywidualny plan terapii mający na uwadze mocne i słabe strony pacjenta. Kilka dni przed turnusem z opiekunem skontaktuje się telefonicznie koordynator w celu omówienia dalszych ustaleń dotyczących procesu rehabilitacji. Warunkiem podjęcia terapii EEG Biofeedback jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do prowadzenia terapii. W przypadku terapii SI wskazane jest posiadanie pisemnej opinii z przebiegu dotychczasowej terapii i dalszych zaleceń, co pozwoli na prawidłowe i profesjonalne dopasowanie elementów terapii oraz określenie jej celu. Istnieje możliwość sporządzenia opinii w Ośrodku, jeśli podopieczny jej nie posiada.

Dodatkowo należy zabrać:

 • wygodny strój do ćwiczeń, nieograniczający ruchów,
 • buty na zmianę dla pacjenta i opiekuna,
 • leki, które przyjmuje pacjent,
 • komunikatory (jeśli są konieczne).

Informacje dodatkowe dotyczące zakwaterowania w Hostelach Fundacji

Wszystkie hostele w trakcie turnusu zapewniają:

 • herbatę,
 • kawę,
 • mleko,
 • cukier,
 • wodę mineralną.

Lodówka oraz stół są wspólne w kuchni, pokoje nie są wyposażone w te sprzęty. Sprzątanie w części wspólnej  hosteli  odbywa się dwa razy w tygodniu. O porządek w pokojach rodzice dbają we własnym zakresie.