CEMICUS_jak przygotować się na turnus rehabilitacyjny

Koniecznie należy zabrać ze sobą:

 • wypełniony kwestionariusz,
 • kompletną dokumentację medyczną (historia choroby, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wypisy, opinie, aktualne wyniki badań, lista leków),
 • w przypadku gdy pacjent korzysta obecnie lub w przeszłości z rodzajów terapii oferowanych w Ośrodku, należy dostarczyć informacje od terapeuty prowadzącego (wypis, zalecenia, opinie, opis terapii).

Przed dokonaniem zapisu należy zapoznać się z regulaminem obowiązującym w Ośrodkach Rehabilitacji. Przed turnusem otrzymają Państwo drogą elektroniczną kwestionariusz do uzupełnienia z prośbą o jego odesłanie. Zebrane informacje pozwolą poznać specjalistom zakres funkcjonowania pacjenta, a także przygotować indywidualny plan terapii mający na uwadze mocne i słabe strony. Kilka dni przed turnusem skontaktuje się z Państwem telefonicznie koordynator w celu omówienia dalszych ustaleń dotyczących procesu rehabilitacji.

W przypadku występowania (obecnie lub w przeszłości) epilepsji, epizodów epileptycznych, warunkiem koniecznym do uczestnictwa w terapii EEG Biofeedback jest dostarczenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań od lekarza prowadzącego oraz ostatnich wyników  badania EEG.

Dodatkowo należy zabrać:

 • wygodny strój do ćwiczeń, nieograniczający ruchów,
 • buty na zmianę dla pacjenta i opiekuna,
 • leki, które przyjmuje pacjent,
 • komunikatory (jeśli są konieczne).

Informacje dodatkowe dotyczące zakwaterowania w Hostelach Fundacji

Wszystkie hostele w trakcie turnusu zapewniają:

 • herbatę,
 • kawę,
 • cukier,
 • wodę mineralną.

Lodówka oraz stół są wspólne w kuchni, pokoje nie są wyposażone w te sprzęty. Sprzątanie w części wspólnej  hosteli  odbywa się dwa razy w tygodniu. O porządek w pokojach rodzice dbają we własnym zakresie.