CEMICUS_FAQ

Przejrzyj tematy w często zadawanych pytaniach

1. Informacje ogólne

 • W jakich dniach i godzinach odbywają się terapie?
  W Ośrodkach Amicus, Biomicus i Cemicus terapie odbywają się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Ośrodki są czynne w poniedziałki i piątki w godz. 8:00-16:00 oraz we wtorki, środy i czwartki w godz. 9:00-17:00. Natomiast w okresie wakacyjnym Ośrodki są czynne w godz. 8:00-16:00.
 • Jak długo trwają terapie?
  Wszystkie terapie odbywają się w dwóch systemach czasowych: terapie półgodzinne trwają 25 min, godzinne – 50 min. Wynika to z faktu, że przed rozpoczęciem i po zakończeniu terapii, terapeuta przygotowuje gabinet do pracy z pacjentem oraz dokonuje dezynfekcji sprzętu (trwa to ok. 5 min, ten czas nie jest wliczony do jednostki terapeutycznej).
 • Ile czasu trwa terapia w przypadku spóźnienia się Pacjenta?
  W przypadku spóźnienia się Pacjenta na umówioną godzinę, przysługuje mu jedynie tyle czasu do wykorzystania, ile pozostało do końca planowanego spotkania z terapeutą.
 • Czy na terenie Ośrodka znajduje się parking?
  Tak. Opiekun bądź Pacjent może korzystać z parkingu podziemnego przynależnego do budynku, w którym mieści się dany Ośrodek. Jednakże może zajmować jedynie miejsca parkingowe oznaczone tabliczkami z logo Fundacji.
 • Jaki strój należy przynieść na zajęcia?
  W Ośrodku obowiązuje konieczność zmiany obuwia, zarówno przez Pacjenta, jak i Opiekuna. Ponadto na zajęcia ruchowe należy przynieść luźny, wygodny strój do ćwiczeń.
 • Czy Opiekun musi być obecny na terenie Ośrodka podczas trwania terapii dziecka?
  Tak. Opiekun jest zobowiązany przez cały czas trwania terapii przebywać na terenie Ośrodka, w którym odbywają się zajęcia terapeutyczne.
 • Czy na terenie Ośrodków jest możliwość przygotowania posiłków?
  Tak. Na terenie każdego Ośrodka znajduje się ogólnodostępna kuchnia, wyposażona w lodówkę, kuchenkę mikrofalową, czajnik oraz zmywarkę.

2. Wymagane dokumenty

 • Czy w celu zapisania się na terapie lub turnus rehabilitacyjny potrzebne jest skierowanie od lekarza?
  Nie. Jedynie w przypadku występowania (obecnie lub w przeszłości) epilepsji, epizodów epileptycznych, warunkiem koniecznym do uczestnictwa w terapii EEG Biofeedback jest dostarczenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań od lekarza prowadzącego oraz ostatnich wyników badania EEG.
 • Jakie są potrzebne dokumenty, żeby przystąpić do terapii?
  Przed przystąpieniem do terapii konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W przypadku turnusu rehabilitacyjnego wymagane jest dodatkowo wypełnienie kwestionariusza. Wszystkie dokumenty dostępne są do pobrania w zakładce Dokumenty.
 • Jakie dokumenty należy zabrać na pierwszą terapię?
  Proszę pamiętać o zabraniu kompletnej dokumentacji medycznej (historia choroby, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wypisy, opinie, aktualne wyniki badań, lista leków).

3. Terapie i pakiety terapeutyczne

 • W jaki sposób można zapisać się na terapię?
  Zapisy na terapię odbywają się drogą telefoniczną, mailową lub poprzez formularz kontaktowy. Wszystkie dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce Kontakt.
 • Jakie terapie są oferowane?
  Każdy z Ośrodków posiada szeroką ofertę terapeutyczną, którą znajdą państwo także na naszej stronie w zakładce Oferta. Jeżeli mają Państwo problem z dopasowaniem lub wyborem konkretnej terapii lub pakietu terapeutycznego, doradzić może Państwu Terapeuta-koordynator danego Ośrodka. W Ośrodku CEMICUS jest to Agata Wasilkiewicz, tel. do Ośrodka: 22 100 13 28 lub 881 931 049.
 • Jaki jest koszt terapii?
  Cena terapii uzależniona jest od rodzaju zajęć, na które chce się zapisać Pacjent: indywidualne czy grupowe, pojedyncze czy cykliczne oraz od ilości godzin w danym pakiecie terapeutycznym. Dodatkowo na cenę ma wpływ to, czy pacjent jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” lub Fundacji Sedeka - dla podopiecznych przygotowaliśmy specjalną ofertę ulgową. Ceny znajdą Państwo w zakładce Cennik.
 • Czy z rehabilitacji w Ośrodkach mogą korzystać również osoby, które nie są podopiecznymi Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ani Fundacji Sedeka?
  Tak. Mamy przygotowaną ofertę dla osób, które nie są podopiecznymi Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ani w Fundacji Sedeka. Szczegóły znajdą Państwo w Cenniku.
 • Czy można wykupić dodatkowe terapie w trakcie realizacji już tych opłaconych?
  Tak. Wszystko jednak zależy od dostępności grafiku terapeuty, do którego pacjent chce się zapisać.
 • Czy jest możliwość przeprowadzenia w Ośrodkach diagnoz i pisemnych opinii logopedycznych, psychologicznych itp.?
  Tak. Szczegółowy zakres usług świadczonych w poszczególnych Ośrodkach znajdziecie Państwo w zakładce Oferta.
 • W jaki sposób należy odwołać terapię?
  W przypadku, kiedy Pacjent nie może stawić się na wcześniej umówionej terapii, należy poinformować o tym telefonicznie Recepcję danego Ośrodka nie później niż 24 godziny przed umówionym spotkaniem. W takim przypadku jest możliwość odrobienia zajęć w ustalonym przez Fundację terminie. Terapie nieodwołane lub odwołane w terminie krótszym niż 24 godziny będą traktowane jako odbyte.

4. Turnusy rehabilitacyjne

 • W jaki sposób można się zapisać na turnus?
  Zapisy na turnus odbywają się drogą telefoniczną, mailową lub poprzez formularz kontaktowy. Wszystkie dane znajdą Państwo w zakładce Kontakt.
 • Czy należy mieć skierowanie od lekarza, aby zapisać się na turnus?
  Nie. Jedynie w przypadku występowania (obecnie lub w przeszłości) epilepsji, epizodów epileptycznych, warunkiem koniecznym do uczestnictwa w terapii EEG Biofeedback jest dostarczenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań od lekarza prowadzącego oraz ostatnich wyników badania EEG. Dodatkowo przed przystąpieniem do turnusu konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz  kwestionariusza.
 • Jakie zajęcia wchodzą w skład turnusu?
  Zapisując się na turnus wybieracie Państwo konkretny pakiet turnusowy, w skład którego wchodzą określone terapie. Lista i opis pakietów znajdują się w zakładce Oferta. W przypadku wystąpienia problemów z dopasowaniem lub wyborem konkretnego pakietu turnusowego doradzić może Państwu Terapeuta-koordynator danego Ośrodka. W miarę możliwości wybrany pakiet turnusowy jest modyfikowany do indywidualnych potrzeb Pacjenta.
 • Co w sytuacji, kiedy w danym pakiecie turnusowym któreś z proponowanych zajęć nie jest odpowiednie dla Pacjenta, np. gdy nie może on uczestniczyć w terapii EEG Biofeedback? Czy istnieje możliwość zamiany zajęć?
  Tak. W przypadku, gdy proponowane w pakietach turnusowych zajęcia są nieodpowiednie dla Pacjenta jest możliwość zamiany zajęć. Przed zaplanowanym terminem turnusu rehabilitacyjnego z każdym Pacjentem (bądź jego Opiekunem ustawowym) kontaktuje się telefonicznie Terapeuta-koordynator Ośrodka, w którym ma się odbyć turnus. Podczas rozmowy ustalany jest plan terapeutyczny, jaki będzie realizowany podczas turnusu. Terapeuta-koordynator wspólnie z Pacjentem (bądź jego Opiekunem) potwierdza rodzaj terapii, w jakich Pacjent będzie brał udział oraz w miarę możliwości, wprowadza modyfikacje dostosowane do indywidualnych potrzeb Pacjenta.
 • Jaki jest czas trwania turnusu?
  Turnusy rehabilitacyjne organizowane trwają 2 tygodnie. Zajęcia podczas trwania turnusu odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem turnusów.
 • Jaka jest cena turnusu?
  Cena turnusu rehabilitacyjnego jest uzależniona od rodzaju pakietu turnusowego, który Państwo wybierzecie. Dodatkowo na cenę turnusu ma wpływ to czy pacjent jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” lub Fundacji Sedeka - dla podopiecznych przygotowaliśmy specjalną ofertę ulgową. Wszystkie ceny znajdą Państwo w zakładce Cennik.
 • Co się dzieje w sytuacji, gdy w trakcie trwania turnusu wypadają dni świąteczne?
  W przypadku, gdy w trakcie trwania turnusu rehabilitacyjnego wypadają dni świąteczne i Ośrodki są nieczynne, koszt turnusu rehabilitacyjnego jest adekwatnie pomniejszony lub, jeżeli istnieje taka możliwość, zajęcia są kumulowane w pozostałych dniach, w których odbywa się terapia.
 • Czy koszt turnusu obejmuje wyżywienie?
  Ośrodki Amicus, Biomicus i Cemicus nie oferują wyżywienia, dlatego w każdym hostelu oraz w każdym Ośrodku znajduje się w pełni wyposażony aneks kuchenny do Państwa dyspozycji, gdzie można przygotowywać posiłki.
 • Kiedy należy wnieść opłatę za turnus ?
  Za turnus rehabilitacyjny należy wnieść opłatę 14 dni po zarezerwowaniu terminu turnusu. Po 14 dniach są pobierane środki z subkonta (jeżeli pacjent jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” lub Fundacji Sedeka) lub też jest wystawiana faktura VAT (jeżeli pacjent nie posiada subkonta).
 • Co jeżeli Pacjent zachoruje przed samym turnusem lub w trakcie jego trwania, czy środki pobrane za turnus przepadają?
  Nie. Fundacja przewiduje różne losowe sytuacje, w których mogą znaleźć się nasi pacjenci, dlatego po przedłożeniu odpowiedniego zaświadczenia np. od lekarza z informacją, że dany pacjent nie może uczestniczyć w zaplanowanym turnusie – turnus zostaje przeniesiony na inny dostępny termin z możliwością odrobienia go w całości lub w części jeżeli został przerwany w czasie jego trwania. Termin odpracowania zaplanowanego turnusu przypada w okresie nie dłuższym niż rok od daty dokonanego zapisu (zgłoszenia).
 • Czy można dokupić zajęcia dodatkowe w trakcie trwania turnusu?
  Tak. Wszystko jednak zależy od dostępności grafiku terapeuty, do którego pacjent chce się zapisać.
 • Czy można u Państwa zrealizować turnus dofinansowany ze środków PFRON lub NFZ?
  Nie. Nasze Ośrodki zajmują się tylko i wyłącznie rehabilitacją osób niepełnosprawnych, nie organizujemy turnusów rekreacyjno-sportowych. Nie posiadamy stołówki ani basenów, co jest wymogiem do organizacji turnusów dofinansowanych przez wyżej wymienione instytucje.
 • Czy na koniec turnusu wydawane jest zaświadczenie o jego odbyciu?
  W ostatnim dniu turnusu każdy Pacjent otrzymuje od swojego terapeuty prowadzącego dokument z podsumowaniem zrealizowanych terapii. Na prośbę Pacjenta bądź jego Opiekuna ustawowego możliwe jest również otrzymanie oświadczenia o przebywaniu na turnusie rehabilitacyjnym w danym terminie.
 • Co należy zabrać ze sobą na turnus?
  Na turnus należy zabrać wygodny strój dla Pacjenta (nieograniczający ruchów), buty na zmianę dla Pacjenta i opiekuna, leki, które Pacjent przyjmuje oraz komunikatory, jeśli są potrzebne.
 • Czy jest możliwość zmiany terminu turnusu rehabilitacyjnego?
  Tak. W przypadku kiedy Pacjent nie może stawić się na turnusie rehabilitacyjnym w wybranym wcześniej terminie, należy skontaktować się z koordynatorem ds. zapisów (tel: 600 338 677 lub 22 100 13 08, zapisy@dzieciom.pl) nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego. Zmieniony termin zaplanowanego turnusu przypada w okresie nie dłuższym niż rok od daty dokonanego zapisu (zgłoszenia).
 • Czy istnieje możliwość rezygnacji z terapii lub zarezerwowanego turnusu rehabilitacyjnego?
  Tak. Po dokonaniu zapisu istnieje możliwość rezygnacji z turnusu rehabilitacyjnego w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zapisu. Sposób w jaki należy złożyć wniosek odstąpienia od umowy przedstawiony jest w Regulaminie.

5. Zakwaterowanie

 • Czy podczas turnusu rehabilitacyjnego jest możliwość wykupienia zakwaterowania i opłacenia jego kosztów ze środków zgromadzonych na subkoncie?
  Tak, posiadamy bogatą bazę noclegową dla Pacjentów z całej Polski. Lista obiektów i opis znajduje się w zakładce Zakwaterowanie. Koszt zakwaterowania jest pokrywany ze środków zgromadzonych na subkoncie bądź poprzez opłacenie faktury VAT. Ceny znajdują się w zakładce Cennik.
 • Czy można przyjechać z mężem, drugim dzieckiem, babcią, dziadkiem itp.?
  Tak. Fundacja posiada apartamenty rodzinne przeznaczone w całości do dyspozycji wyłącznie jednej rodziny. Apartamenty te przygotowane są na przyjęcie 2-4 osób. Opis hosteli znajdą Państwo w zakładce Zakwaterowanie.
 • Kiedy można się zameldować?
  W hostelu/apartamencie można zameldować się już w niedzielę przed rozpoczęciem turnusu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Opiekunem danego obiektu:
  • Opiekun hostelu przy ul. Klaudyny 6 – Anna Uściniuk: 881 936 957,
  • Opiekun hostelu przy ul. Pańskiej 96 i apartamentu przy ul. Żelaznej 41 – Dorota Duda: 881 078 860,
  • Opiekun hostelu i apartamentu przy ul. Grzybowskiej 4 – Małgorzata Kowalska: 664 440 597.
  Dokładny regulamin korzystania z zakwaterowania znajdą Państwo w zakładce Dokumenty.
 • Co jest zapewniane przez hostel?
  Wszystkie hostele i apartamenty zapewniają w trakcie trwania turnusu: herbatę, kawę, mleko, cukier oraz wodę mineralną. Dokładny spis wyposażenia, które udostępnia hostel znajduje się w zakładce Zakwaterowanie.

6. Opłaty

 • Czy za rehabilitację można zapłacić środkami zgromadzonymi na subkoncie w Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” lub Fundacji Sedeka?
  Tak. Podopieczni Fundacji mogą opłacać rehabilitację bezpośrednio ze środków zgromadzonych na subkoncie.
 • Co się dzieje w przypadku, gdy zgromadzone środki na subkoncie są niewystarczające?
  W przypadku kiedy podopieczny chce skorzystać z rehabilitacji w Ośrodkach Amicus/Biomicus/Cemicus, a nie ma wystarczającej ilości środków na subkoncie, prosimy o zasilenie subkonta o brakującą kwotę w formie darowizny, wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka wraz z numerem subkonta.
 • Czy jest możliwość otrzymania faktury VAT za poniesione koszty rehabilitacji?
  Tak. Faktury są wystawiane na osoby fizyczne (powyżej 13 r.ż.) oraz inne fundacje, organizacje lub instytucje. Nie wystawiamy faktur za poniesione koszty na dane Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” i Fundacji Sedeka
 • Czy jest możliwość zrefundowania z subkonta w Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” lub Fundacji Sedeka fakturę VAT za rehabilitację w Ośrodkach Amicus, Biomicus, Cemicus, która została wystawiona przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”?
  Nie. Z subkonta nie można refundować faktur wystawionych przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” i Fundację Sedeka.