CEMICUS_dokumenty

Procedury COVID-19 + ankiety

Pobierz

Formularz zgłoszeniowy – pakiety

Pobierz

Formularz zgłoszeniowy – turnusy

Pobierz

Kwestionariusz

Pobierz

Regulamin Ośrodków Rehabilitacji

Pobierz

Regulamin zakwaterowania

Pobierz

Wykaz platform do usług telemedycznych oraz poradnik

Pobierz