CEMICUS_dokumenty

Formularz zgłoszeniowy – pakiety
od 1 stycznia 2024

Pobierz

Formularz zgłoszeniowy – turnusy
od 1 stycznia 2024 r.

Pobierz

Kwestionariusz

Pobierz

Regulamin Ośrodków Rehabilitacji obowiązujący od 1 stycznia 2024 r.

Pobierz

Regulamin zakwaterowania obowiązujący od 1 stycznia 2023 r.

Pobierz

Wykaz platform do usług telemedycznych oraz poradnik

Pobierz