CEMICUS_cennik pełnopłatny

Cennik pełnopłatny obowiązuje pacjentów, którzy nie są podopiecznymi Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ani Fundacji Sedeka

Kategoria Cena

Turnusy rehabilitacyjne

Pakiet I Krok w dorosłość – 49 godz. 4410 zł
Pakiet II Przystosowany społecznie – 39 godz. 3510 zł
Pakiet III Pokonać bariery – 33 godz. 2970 zł
Pakiet IV Powrót do samodzielności – 49 godz. 4410 zł

Zakwaterowanie

2 osoby w hostelu (1 pokój, wspólne kuchnia i łazienka), ul. Grzybowska 4, W-wa – 12 dni 900 zł
2-4 osób w apartamencie rodzinnym, ul. Grzybowska 4, W-wa – 12 dni 1500 zł
2 osoby w hostelu (1 pokój, wspólne kuchnia i łazienka) ul. Pańska 96, W-wa – 12 dni 900 zł
2-4 osób w apartamencie rodzinnym, ul. Żelazna 41, W-wa – 12 dni 1400 zł
2 osoby w hostelu (1 pokój, wspólne kuchnia i łazienka), ul. Klaudyny 6, W-wa – 12 dni 800 zł
4 osoby w hostelu (2 pokoje, wspólne kuchnia i łazienka), ul. Klaudyny 6, W-wa – 12 dni 1100 zł

Terapia

Koszt pojedynczej terapii – 1 godz. 90 zł
Koszt pojedynczej terapii – 0,5 godz. 45 zł

Pakiety terapeutyczne

Pakiet mały – 8 godz. 690 zł
Pakiet średni – 12 godz. 1020 zł
Pakiet duży – 16 godz. 1300 zł

Diagnozy i pisemne opinie

Psycholog
Pisemna opinia psychologiczna – 0,5 godz. 90 zł
Pisemna opinia neuropsychologiczna – 0,5 godz. 90 zł
Diagnoza neuropsychologiczna – 3 x 1 godz. 260 zł
Logopeda
Diagnoza logopedyczna (wywiad, ocena sprawności aparatu artykulacyjnego, badanie słuchu fonemowego, przekazanie zaleceń) – 3 x 1 godz. 260 zł
Pisemna opinia logopedyczna – 0,5 godz. 90 zł
Pisemna opinia neurologopedyczna – 0,5 godz. 90 zł
Diagnoza neurologopedyczna – 3 x 1 godz. 260 zł
Integracja sensoryczna
Diagnoza integracji sensorycznej – 3 x 1 godz. 290 zł
EEG Biofeedback
QEEG diagnoza EEG Biofeedback – 150 min. 250 zł