Zestawienie kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych w Ośrodku Rehabilitacji CEMICUS od dnia 1 stycznia 2023 r.

Zestawienie kosztów pojedynczych terapii

Rodzaj usługi* Koszt dla Podopiecznych** Koszt dla pozostałych pacjentów
1 godzina terapii indywidualnej 130 zł 150 zł
0,5 godziny terapii indywidualnej 70 zł 80 zł
1 godzina terapii wspomaganej 260 zł 300 zł
0,5 godziny terapii wspomaganej 140 zł 160 zł
1 godzina zajęć grupowych 50 zł 70 zł
1 godzina konsultacji 150 zł 170 zł
0,5 godziny konsultacji 80 zł 90 zł

Zestawienie kosztów pakietów terapeutycznych

Rodzaj turnusu Koszt dla Podopiecznych Koszt dla pozostałych pacjentów
Pakiet mały – 8 godz. 1 008 zł 1 164 zł
Pakiet średni – 12 godz. 1 480 zł 1 710 zł
Pakiet duży – 16 godz. 1 870 zł 2 160 zł

Zestawienie kosztów turnusów rehabilitacyjnych

Rodzaj turnusu Koszt dla Podopiecznych Koszt dla pozostałych pacjentów
KROK W DOROSŁOŚĆ – 40 godz. 4 800 zł 5 600 zł
PRZYSTOSOWANY SPOŁECZNIE – 40 godz. 4 800 zł 5 600 zł
POKONAĆ BARIERY – 30 godz. 3 600 zł 4 200 zł
POWRÓT DO SAMODZIELNOŚCI – 45 godz. 5 400 zł 6 300 zł
ROZWÓJ KOMUNIKACJI – 35 godz. 4 200 zł 4 900 zł
FUNKCJONALNY – 23 godz. 2 760 zł 3 220 zł

Zestawienie kosztów diagnoz/pisemnych opinii

Rodzaj usługi Koszt dla Podopiecznych Koszt dla pozostałych pacjentów
Pisemna opinia psychologiczna 130-350 zł 150-450 zł
Diagnoza psychologiczna 260-400 zł 300-450 zł
Pisemna opinia neuropsychologiczna 100 zł 120 zł
Diagnoza neuropsychologiczna 300 zł 350 zł
Pisemna opinia logopedyczna 130-350 zł 150-450 zł
Diagnoza logopedyczna 250 zł 300 zł
Pisemna opinia fizjoterapeutyczna 130-350 zł  150-450 zł
Wskazania dot. terapii integracji sensorycznej 250 zł 300 zł
Pisemna opinia dot. terapii Biofeedback 150 zł 170 zł
Diagnoza QEEG 250 zł 300 zł
Badanie QEEG 140 zł 180 zł

Zestawienie kosztów zakwaterowania

Lokal*** Koszt dla Podopiecznych Koszt dla pozostałych pacjentów
Dla 2 osób w hostelu (1 pokój, wspólne kuchnia i łazienka), ul. Grzybowska 4, Warszawa – 12 dni 1 000 zł 1 100 zł
Dla 2-4 osób w apartamencie rodzinnym, ul. Grzybowska 4, Warszawa – 12 dni 1 500 zł 1 700 zł

*    terapia odbywa się w dwóch systemach czasowych: spotkanie 0,5 h trwa 25 min., spotkanie 1 h trwa 50 min.

**  cennik ulgowy obowiązuje Podopiecznych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

*** zakwaterowanie jest nieodłączną częścią turnusu. 

Szczegółowy zakres Usług świadczonych w poszczególnych Ośrodkach wraz z zestawieniem kosztów znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

Zestawienie kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych w Ośrodku Rehabilitacji CEMICUS od dnia 1 stycznia 2022 r.

Zestawienie kosztów pojedynczych terapii

Rodzaj usługi Koszt dla podopiecznych* Koszt dla pozostałych beneficjentów
1 godzina terapii indywidualnej 100 zł 120 zł
0,5 godziny terapii indywidualnej 50 zł 60 zł
1 godzina terapii wspomaganej 200 zł 240 zł
0,5 godziny terapii wspomaganej 100 zł 120 zł
1 godzina zajęć grupowych 30 zł 30 zł
1 godzina konsultacji 100 zł 120 zł
0,5 godziny konsultacji 50 zł 60 zł

Zestawienie kosztów pakietów terapeutycznych

Rodzaj pakietu Koszt dla podopiecznych* Koszt dla pozostałych beneficjentów
Pakiet mały – 8 godz. 780 zł 930 zł
Pakiet średni – 12 godz. 1 140 zł 1 370 zł
Pakiet duży – 16 godz. 1 440 zł 1 730 zł

 

Zestawienie kosztów turnusów rehabilitacyjnych

Rodzaj turnusu Koszt dla podopiecznych* Koszt dla pozostałych beneficjentów
Pakiet I Krok w dorosłość – 42 godz. 3 990 zł 4 790 zł
Pakiet II Przystosowany społecznie – 39 godz. 3 780 zł 4 540 zł
Pakiet III Pokonać bariery – 33 godz. 3 200 zł 3 840 zł
Pakiet IV Powrót do samodzielności – 45 godz. 4 820 zł 5 130 zł

 

Zestawienie kosztów diagnoz/pisemnych opinii

Rodzaj usługi Koszt dla podopiecznych* Koszt dla pozostałych beneficjentów
Pisemna opinia psychologiczna 100 zł 120 zł
Diagnoza psychologiczna 300 zł 350 zł
Pisemna opinia neuropsychologiczna 100 zł 120 zł
Diagnoza neuropsychologiczna 300 zł 350 zł
Pisemna opinia logopedyczna 100 zł 120 zł
Diagnoza logopedyczna 200 zł 250 zł
Pisemna opinia fizjoterapeutyczna 100 zł  120 zł
Wskazania dot. terapii integracji sensorycznej 200 zł 250 zł
Pisemna opinia dot. terapii Biofeedback 100 zł 120 zł
Diagnoza QEEG 250 zł 300 zł
Badanie QEEG 140 zł 180 zł

 

Zestawienie kosztów zakwaterowania

Lokal Koszt dla podopiecznych* Koszt dla pozostałych beneficjentów
Dla 2 osób w hostelu (1 pokój, wspólne kuchnia i łazienka), ul. Grzybowska 4, Warszawa – 12 dni 800 zł 900 zł
Dla 2-4 osób w apartamencie rodzinnym, ul. Grzybowska 4, Warszawa – 12 dni 1 300 zł 1 500 zł

 

*Cennik ulgowy obowiązuje podopiecznych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Szczegółowy zakres Usług świadczonych w poszczególnych Ośrodkach wraz z zestawieniem kosztów znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.