mgr Piotr Tatarek

mgr Piotr Tatarek

fizjoterapeuta

Numer prawa wykonywania zawodu: 62301

Wykształcenie

* Studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia – Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie.
* Studia licencjackie na kierunku Fizjoterapia – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Filia AWF w Białej Podlaskiej

Kursy i szkolenia

* Szkolenie z Pierwszej pomocy, część podstawowa
* Szkolenie „Badanie i leczenie kręgosłupa lędźwiowego”
* Kurs „Alpaki i lamy w turystyce, rekreacji i alpakoterapii”
* Szkolenie „Fizjoterapia po mastektomii. Psychoonkologia”
* Konferencja szkoleniowa „Metody specjalne”
* Konferencja szkoleniowa „Nauczyciel promotorem zdrowia dzieci i młodzieży”
* Konferencja metodyczno- naukowa „Nie zamykajcie się w halach sportowych”

Doświadczenie
Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego, studia magisterskie kontynuowałem na Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie. Na studiach licencjackich ukończyłem Medyczne Studium Zawodowe z tytułem technika masażysty.

Przed obroną pracy magisterskiej byłem uczestnikiem programu stażowego Erasmus+, który odbyłem na Universita Politecnica delle Marche w Anconie we Włoszech.
Doświadczenie zdobywałem współpracując z pacjentami z domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, przychodni ambulatoryjnych, szpitalnych oddziałów ortopedycznych i neurologicznych. Były to m.in.: Klinika Wentylacji Respiratorem w podwarszawskiej Bielawie, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie.

Poznałem wolontariat; byłem czynnym uczestnikiem konferencji szkoleniowych i metodyczno-naukowych, które skupiały się w swojej tematyce wokół zagadnień ruchu.

Zainteresowania
W kręgu moich zainteresowań są: człowiek i relacje międzyludzkie, aktywność fizyczna, rehabilitacja i służba zwierząt w terapii z ludźmi.