mgr Natalia Bień

mgr Natalia Bień

logopeda ogólny i kliniczny

 

Wykształcenie

 • Studia magisterskie na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim
 • Studia licencjackie na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim

Kursy i szkolenia

 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie.
 • Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej I i II stopnia, ProCentrum.
 • Studencka Konferencja Logopedyczna ,,Głośno o laryngektomii” (współorganizacja).
 • warsztat ,,Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC)”.
 • Studencka Konferencja Logopedyczna ,,Dysfagia – Przełknij to!” (współorganizacja).
 • warsztat ,,Chcemy gadAAC – komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC) we wspieraniu rozwoju osób ze spektrum autyzmu”.
 • warsztat ,,Diagnoza audiologiczna dziecka z zaburzeniami słuchu – podejście praktyczne”.
 • warsztat ,,Metody badań słuchu oraz interpretacja na potrzeby dalszego postępowania terapeutycznego”.
 • konferencja szkoleniowa ,,Spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych FASD”.

Doświadczenie

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w poradniach logopedycznych, przedszkolach, szkołach oraz na praktykach m.in. w Klinice Otolaryngologii w SPCK przy ul. Banacha 1A (Pracownia Patofizjologii Głosu i Mowy, Pracownia Implantów Słuchowych, Przyszpitalna Poradnia Logopedyczna), na Oddziale Neurologicznym w Szpitalu Bielańskim w Warszawie oraz na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Grochowskim w Warszawie. Dzięki stażom w Centrum wspomagania rozwoju ASAN oraz POMOKO – Centrum wsparcia i terapii dla dzieci i młodzieży zainteresowałam się także Treningiem Umiejętności Społecznych (TUS).

Jako logopeda ogólny i kliniczny kieruję się całościowym i indywidualnym podejściem do pacjenta, uwzględniając przy tym pracę ze specjalistami z innych dziedzin m.in: psychologii, fizjoterapii, laryngologii, foniatrii czy ortodoncji. Taka współpraca pozwoli na znalezienie i usunięcie przyczyn danego zaburzenia w celu uzyskania skutecznych i trwałych efektów podjętej terapii.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje zdobywając najnowszą wiedzę i umiejętności uczestnicząc w szkoleniach oraz konferencjach.

Zainteresowania

W wolnym czasie edukuję się, podróżuję, gram w gry planszowe oraz jeżdżę na rowerze. Ostatnio do zainteresowań zagościło również majsterkowanie, renowacja mebli oraz rękodzieło.