mgr Monika Kowalska-Zebzda

mgr Monika Kowalska-Zebzda

logopeda, neurologopeda

Terapia i diagnoza zaburzeń mowy oraz zaburzeń komunikacyjnych wynikających z nieprawidłowości neurologicznych u dzieci i osób dorosłych.

Wykształcenie

 • W trakcie studiów doktoranckich na kierunku językoznawstwo, specjalizacja logopedyczna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Studia podyplomowe na kierunku neurologopedia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Studia magisterskie na kierunku filologia polska, specjalizacja logopedyczna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kursy i szkolenia

 • Rehabilitacja funkcji połykania we wczesnym etapie po wystąpieniu epizodu udarowego, szkolenie Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
 • System Językowo-Migowy, poziom pierwszy
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs 3-modułowy w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej w Krakowie
 • Kinezjotaping logopedyczny, K-taping International Academy, Logomedika
 • Terapia porażenia nerwu twarzowego, Logomedika,
 • Kompleksowa diagnostyka i rehabilitacja dysfagii, Logomedika
 • Problematyka właściwego doboru sprzętu i terapii dzieci z MPD, Ottobock Polska
 • II Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością”
 • XVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego „Mózg, umysł a zachowanie – ujęcie interdyscyplinarne”
 • Strategie postępowania logopedycznego w terapii aplikatorami wieloigłowymi dr Lyapko
 • Szkolenie „Dziecko z FAS w rodzinie – jak pomóc sobie i dziecku. Diagnoza, terapia i odpowiednie wsparcie”
 • Szkolenie z pierwszej pomocy – Akademia Ratownictwa Medicover

Doświadczenie

Stale poszerzam wiedzę i doskonalę umiejętności terapeutyczne. Oprócz licznych praktyk zrealizowanych w ramach studiów, sukcesywnie wykorzystywałam umiejętności i przygotowanie neurologopedyczne w lubelskich ośrodkach specjalistycznych, m.in. w Szpitalu Neuropsychiatrycznym Abramowice, Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, Studenckiej Poradni Logopedycznej UMCS, Środowiskowym Domu Samopomocy Memory, Centrum Arteterapii, a także w krakowskim Gabinecie Logopedycznym dla dzieci i młodzieży.

Zainteresowania

Obecnie gromadzę wiedzę na temat zaburzeń mowy i zaburzeń komunikacyjnych w zespole Moebiusa, prowadzę również badania z zakresu zaburzeń dyzartrycznych, które są tematem mojej pracy doktoranckiej.