mgr Marta Zasada

mgr Marta Zasada

fizjoterapeuta, terapeuta SI

numer prawa wykonywania zawodu: 21579

Wykształcenie

Studia licencjackie i magisterskie na kierunku Fizjoterapia – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Kursy i szkolenia

 • PNF podstawowy i rozwijający
 • IBITA Bobath – Badanie i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi wg koncepcji Bobath
 • Integracja Sensoryczna I i II stopień
 • Warsztat doskonalący umiejętności diagnozy i wyciągania wniosków klinicznych dla terapeutów Integracji Sensorycznej
 • Terapia ręki I i II stopień
 • Terapia ręki jako ważny element terapii zajęciowej
 • Terapia ręki w aspekcie SI
 • Kinesiology Taping
 • Masaż tkanek głębokich
 • Terapia manualna
 • Badanie dziecka z MPD pod kątem analizy chodu
 • Spastyczność
 • Diagnostyka obrazowa RTG, KT, MRI, analiza radiologiczna w ortopedii, traumatologii i onkologii narządu ruchu
 • Postępowanie fizjoterapeutyczne w terapii blizn
 • Praca z tkanką łączną w terapii blizn
 • Szkolenie „Spastyczność – kończyna górna”
 • Szkolenie z zakresu terapii widzenia
 • Warsztat „Krok po kroku z pacjentem po udarze mózgu”
 • Kurs „Kończyna górna po udarze”
 • Ortotyka narządu ruchu – zaopatrzenie kończyn dolnych i gorsety
 • Profilaktyka deformacji i zwichnięć stawów – aktualne wytyczne postępowania z dziećmi z MPD
 • Instruktor rekreacji ruchowej – gimnastyka korekcyjna
 • Warsztat masażu Shantali
 • Aktywność fizyczna kobiet w ciąży
 • Aktywność fizyczna kobiet po porodzie
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii
 • Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym (0-7 lat)
 • X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Forum Praktyków Skoliozy
 • Wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością – I i II poziom, Gadatek Centrum Rozwoju Porozumiewania
 • Zespoły neurologiczne po udarze – dlaczego pacjenci nie wykonują naszych poleceń?
 • Metody leczenia spastyczności z uwzględnieniem tzw. pompy baklofenowej – cele i wskazania
 • The first IPNFA’s Online Congress
 • Szkolenie z pierwszej pomocy

Doświadczenie

Swoje doświadczenie zdobywałam na studiach w trakcie licznych praktyk, głównie w ośrodkach o profilu pediatrycznym oraz w trakcie wolontariatu w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Po studiach pracowałam jako fizjoterapeuta w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dziećmi ze spektrum Autyzmu, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym i z zaburzeniami rozwoju. Pracowałam również w Klinice Budzik jako fizjoterapeuta oraz terapeuta ręki.

Zainteresowania

Jednym z moich głównych zainteresowań jest fizjoterapia, szczególnie interesuje mnie pediatria i neurologia. Swoją wiedzę poszerzam w trakcie licznych kursów, szkoleń, warsztatów i konferencji.

W czasie wolnym od pracy i szkoleń lubię wyjść ze znajomymi do teatru lub kina. Ostatnio moją pasją stał się taniec towarzyski. Swoje umiejętności taneczne rozwijam uczestnicząc w lekcjach tańca.