mgr Łukasz Sobczyński

mgr Łukasz Sobczyński

Psycholog, terapia i diagnoza psychologiczna

 

Wykształcenie:

  • Studia magisterskie na kierunku psychologia kliniczna, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie.
  • Studia podyplomowe na kierunku psychologia transportu, Uniwersytet Warszawski.

Szkolenia:

  • „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”, (Fundacja Synapsis.)
  • „Trening Umiejętności Społecznych”, (Fundacja Synapsis)
  • „ Agresja i autoagresja u osób z niepełnosprawnością intelektualną- przyczyny, sposoby reagowania”, Puzzle.
  • „Asertywne mechanizmy interpersonalnej komunikacji w zespole terapeutycznym, oraz z osobą niepełnosprawną”, GET

Doświadczenie:

Pierwsze doświadczenia w pracy z pacjentami zdobywałem podczas stażu na Oddziałach Psychiatrycznych Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej, oraz stażu na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala MSWiA w Otwocku. W czasie mojej praktyki klinicznej w zawodzie psychologa zajmowałem się wsparciem, diagnozą zaburzeń rozwojowych i terapią dzieci i młodzieży. Wspierałem również osoby dorosłe doświadczające kryzysu bezrobocia. Praca w Fundacji „Sinapsis” i Środowiskowym Domu Samoopieki w Wilanowie, przyniosła mi  kilkuletnie doświadczenie wsparcia dorosłych osób dotkniętych szerokim spektrum trudności, takimi jak:  zaburzenia ze spektrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualna, zespół Downa, mózgowe porażenia dziecięce, zaburzenia zachowania i zaburzenia kontroli emocjonalnymi, zaburzenia nastroju, zespół Aspergera, ADHD, depresją.

Zainteresowania:

Moje zainteresowania zawodowe obejmują wsparcie w procesie dążenia do prorozwojowych zmian nawyków i sposobów funkcjonowania pacjenta, oraz rozwój i rehabilitację funkcji poznawczych.

Wolny czas lubię spędzać aktywnie dzieląc go z bliskimi mi osobami – razem chodząc w góry, grając w planszówki, odbywając długie wędrówki piesze.