mgr Joanna Kamińska

mgr Joanna Kamińska

terapeuta EEG Biofeedback

Wykształcenie

Studia magisterskie na kierunku fizyka medyczna, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kursy i szkolenia

 • Kurs „5-Day BCIA Neurofeedback Program by Linda & Michael Thompson”, Biofeedback Federation of Europe – 19th Meeting
 • Kursy EEG Biofeedback I i II stopnia, Centrum Rozwoju Biofeedback, Biomed, Instytut EEG Biofeedback
 • Kurs QEEG – ilościowe badanie EEG
 • Szkolenie w zakresie GSR, HRV, RESP Biofeedback, Centrum Rozwoju Biofeedback
 • Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy, MEDITRANS
 • „MRI/MRS labolatory course on Current methods in animal magnetic resonance research”, Getynga, Niemcy
 • Szkolenie „Podstawy terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem ze spe­cjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, Fundacja Czas Dzieciństwa
 • Szkolenie „Dziecko z FAS w rodzinie – jak pomóc sobie i dziecku. Diagnoza, terapia i odpowiednie wsparcie”, FAStryga
 • Szkolenie MAKATON szkolenie podstawowe mouł I,II,III,IV
 • Szkolenie „Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnospraw­nością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń”, dr Izabela Fornalik
 • Szkolenie „Problematyka właściwego doboru sprzętu i terapii dzieci z MPD wraz z omówieniem publikacji Właściwe zaopatrzenie na przykła­dzie MPD z udziałem polskich współautorek”, Otto Bock
 • Szkolenie „Kompleksowa diagnoza i terapia trudności w uczeniu się”, Biomed
 • Konferencja Neuroskop „Nowe perspektywy obrazowania w praktyce klinicznej”, Biomed

Doświadczenie

Od wielu lat jestem związana z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, gdzie prowadzę terapię Biofeedback, zgodnie z amerykańskimi standardami AAPB i ISNR. W Ośrodku Rehabilitacji Biomicus pracowałam z dziećmi z niepełnosprawnością o podłożu genetycznym oraz neurologicznym (m.in. ADHD, ADD, ASD, Zepół Aspergera, Zespół Tourette’a, MPD, OCD, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu). Pracuję również w prywatnym gabinecie, z dziećmi i dorosłymi z deficytami uwagi, a także z osobami pragnącymi usprawnić codzienne funkcjonowanie oraz umiejętność relaksacji.

Zainteresowania

Neurofizjologia, podróże, rysunek, gitara, taniec latynoamerykański i angolski.