mgr Agata Wasilkiewicz

mgr Agata Wasilkiewicz

koordynator ds. rehabilitacji, psycholog

Terapia psychologiczna i neuropsychologiczna, diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna.

Wykształcenie

  • Studia magisterskie na kierunku psychologia międzykulturowa, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
  • Studia podyplomowe „Od badań mózgu do praktyki psychologicznej”, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
  • Studia podyplomowe „Diagnoza i terapia neuropsychologiczna”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • w trakcie: 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU

Kursy i szkolenia

  • Kurs „Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs 3-modułowy” w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej w Krakowie
  • Kurs „Techniki terapii poznawczo-behawioralnej. Zastosowanie, praktyka, umiejętności” w Centrum CBT
  • Szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm
  • Szkolenie „Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń”
  • Szkolenie „Dziecko z FAS w rodzinie – jak pomóc sobie i dziecku. Diagnoza, terapia i odpowiednie wsparcie”
  • Szkolenie z pierwszej pomocy – Akademia Ratownictwa Medicover

Doświadczenie

Pierwsze doświadczenia w pracy z pacjentami zdobywałam podczas staży na oddziałach neurochirurgii w Szpitalu na Banacha w Warszawie oraz w Szpitalu Tworkowskim. Prowadziłam prywatną praktykę, zajmując się głównie diagnozą i terapią neuropsychologiczną pacjentów z ogniskowymi uszkodzeniami OUN oraz pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi, pracowałam także w Ośrodku Rehabilitacyjnym Akademickiego Centrum Medycznego w Warszawie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego.

Zainteresowania

Ogniskowe uszkodzenia mózgu. Wspieranie rozwoju i rehabilitacja funkcji poznawczych. Plastyczność mózgu.